KOSZYK

No products in the cart.

Zwrot towaru

9. Prawo do odstąpienia od umowy
9.1 . Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba otrzymała zamówiony produkt.
9.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedającego o w/w fakcie poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie https://grandecane.pl/wp-content/uploads/2019/10/formularzzwrotu.pdf
9.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwróci Klientowi kwotę za zwrócone produkty, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
9.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór przedstawiony został poniżej.
9.5. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
9.6. W ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

GrandeCane
ul. Poniatowskiego 107
05-220 Zielonka

9.7. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
9.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
-które nie są prefabrykowane,
-zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; -produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
-które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
-które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

10. Gwarancja produktowa oraz odpowiedzialność sprzedającego:
10.1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie są nowe oraz objęte gwarancją producentów lub importerów. Długość okresu gwarancji jest zależna od rodzaju towaru oraz wytycznych producenta, którego dane są na opakowaniu.
10.2. Jeśli Kupujący nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu.
10.3. Karmy weterynaryjne należy stosować na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Sklep nie ponosi konsekwencji nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez potrzeby.

11. Reklamacje, zwroty i wymiany towarów:
11.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów bez wad. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub innego niż zamawiany, wymiany są dokonywane na nasz koszt sprzedającego, a wszelkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. 
11.2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego w sytuacjach, kiedy produkt:
-nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel lub przeznaczenie
-nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewnił Kupującego
-nie nadaje się do celów, które zostały przedstawione na stronie produktu
-został wydany w stanie niezupełnym
-zawiera wady związane z uszkodzeniem, pęknięciem
11.3. W przypadku stwierdzenia wad Kupującemu przysługuje:
-skorzystanie z możliwości wymiany produktu na wolny od wad
-skorzystanie z możliwości usunięcia wady produktu.
11.4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. “O ochronie niektórych praw konsumentów (…) “, Dz.U. Nr 22, poz. 271 zamawiający ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania. W przypadku zwrotu towaru koszt transportu pokrywa klient. 
11.5. W przypadku zwrotu czy wymiany produktu z uwagi na błąd przy składaniu zamówienia przez klienta, towar będzie wymieniany, a koszt transportu pokrywa zamawiający zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie.
11.6. Możliwe jest dokonywanie zwrotów lub wymian na inny produkt wyłącznie wówczas, gdy towar nie został otwarty, a opakowanie towaru nie posiada znaków otwarcia czy używania. Zwroty i wymiany dokonywane są na koszt zamawiającego.
11.7. Spory powstałe w wyniku transakcji handlowej będą wyjaśniane i rozwiązywane na drodze polubownej.
11.8. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.
11.9. Prawa autorskie:
Zawartość witryny www.GrandeCane.pl (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, fragmenty publikacji) oraz wszystkie inne jej fragmenty stanowią własność Grande Cane Michał Sawa, dostawców i producentów.
Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na stronie www.GrandeCane.pl są własnością Grande Cane Michał Sawa lub są wykorzystywane na podstawie licencji i są chronione prawami autorskimi i innymi.
– nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej.

Quick navigation
×
×

Cart