KOSZYK

No products in the cart.

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Sawa prowadzący działalność gospodarczą pn. „GRANDE CANE Michał Sawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Światowida 60c/21, (dalej jako „GRANDE CANE”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej jako “RODO”).
 2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000 PLN, wpłaconym w całości, będąca krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP47/2019;. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 3. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo z nami kontaktować przez e-mail: biuro@grandecane.pl , telefon: 509 284 545 lub pisemnie na adres określony w pkt 1.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 5. zawarcie i wykonywanie umów związanych z prowadzoną przez GRANDE CANE działalnością w zakresie realizacji sprzedaży internetowej oferowanych produktów na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. udzielanie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez emaila lub telefon na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. zapewnianie możliwie najlepszych usług oferowanych przez GRANDE CANE na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 8. obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym w celach reklamacyjnych, badań satysfakcji i jakości obsługi na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 10. przechowywanie dokumentacji księgowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowe
 11. Państwa dane osobowe GRANDE CANE może udostępniać następującym podmiotów:
 12. pracownikom i osobom współpracującym – w celu świadczenia usług,
 13. naszym zaufanym kontrahentom – w celach marketingowych i promocyjnych, jak również w celu świadczenia usług przez GRANDE CANE.
 14. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu,
  2. w związku z udzielaniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez formularz kontaktowy na stronie GRANDE CANE – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
  3. dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub GRANDE CANE ustali we własnym zakresie, że się one zdezaktualizowały,
  4. w celach analitycznych – przez okres 3 lat,
  5. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z terminami wymaganymi przez prawo podatkowe.
 15. Przysługuje Państwo prawo:
 16. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 17. do poprawiania danych,
 18. do usunięcia danych,
 19. ograniczenia przetwarzania danych,
 20. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 21. do przenoszenia danych,
 22. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 23. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo na stronie pod adresem: www.grandecane.pl w zakładce polityka prywatności na dole strony. W celu wykonania Państwa praw należy skierować swoje żądanie na adres email biuro@grandecane.pl .
Quick navigation
×
×

Cart